دانشگاه علامه طباطبائی برگزار کننده دوره های mba و dba

021-88857655-7

مخاطبان دورهMBA

مدیران ارشد و میانی سازمان‌ها

مدیران ارشد و میانی سازمان‌ها

کارشناسان و کارمندان شرکت‌ها

کارشناسان و کارمندان شرکت‌ها

کارآفرینان امروز و آینده

کارآفرینان امروز و آینده

صاحبان مشاغل کارگاهی و خدماتی

صاحبان مشاغل کارگاهی و خدماتی

مدیران_و_صاحبان_کارخانه‌ها_و_بنگاه‌های_صنعتی

مدیران و صاحبان کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی